XIV Congrés, 25, 26 i 27 de novembre de 2015, Ciutat, monarquia i formacions estatals, 1249-1812

Publicat el 22/10/2014

25, 26 i 27 de novembre de 2015

Programa

Primera circular

Segona circular

 

Resum de la conferència inaugural 

Les seus dels poders eminents a Barcelona, segles XIII-XVIII. Eduard Riu-Barrera

Resums de les ponències

Models de memòria i d'ordenament social a la Barcelona del segle XIII. Stefano Maria Cingolani

Las relaciones fiscales entre la monarquía y las ciudades catalanas. De la coronación al jubileo de Pedro el Ceremonioso, 1336-1386. Manuel Sánchez Martínez

La contribució del Consell de Barcelona a les demandes de la Corona, 1386-1516. La gènesi d'una identitat republicana. Pere Verdés Pijuan

La ciutat de Barcelona en el govern de Catalunya, 1563-1602. Miquel Pérez Latre

Plets, justícia i poder a la Barcelona moderna. Josep Capdeferro Pla

El republicanisme barceloní a l'època moderna (segles XVII-XVIII). Xavier Torres

Quan la unió fa la força. El Braç Militar, el Consell de Cent i la defensa de Barcelona, 1684-1714. Eduard Martí Fraga

Barcelona i el model econòmic de l'absolutisme borbònic, 1715-1796: un tret per la culata. Josep Maria Delgado Ribas

Administrar, defensar i reivindicar. Els recursos al rei de l'Ajuntament de Barcelona, 1714-1788. Marina López Guallar

Resums de les comunicacions 

L'esportazione del modello municipale bacellonese: la città di Cagliari. Simona Serci

Barcelona com a referent polític per a les ciutats catalanes: una aproximació a partir de la correspondència dels jurats de Girona (1340-1440). Albert Reixach Sala

L'Ajuntament de Barcelona i la projecció de l'historicisme: instruments d'acció administrativa versus acció política ( Gaseta Municipal de Barcelonai Arxiu Històric). Antoni Jordà Fernàndez

La mort de Martí l'Humà a la llum del llibre de Clavaria de la Ciutat de Barcelona del 1410. Patrícia Santacruz

Les relacions de Barcelona amb Ferran d'Antequera: la coronació de Saragossa del 1414. Laura Miquel Milian

Bernat d'Esplugues, servidor de dos patrons? L'escrivà de la ciutat, ambaixador del Magnànim (1420)? Xavier Espluga

El pols dels monarques contra l'oligarquia barcelonina. Eduard Juncosa Bonet

Monarquia, municipi i proveïment a Barcelona sota els Trastàmara (1412-1516). Pol Serrahima

Res Publica Coronada, la representació del poder a la capella de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Anna Muntada Torrellas

Unes notes sobre la senyoria i el municipi a Flix i la Palma, baronia de Barcelona (segles XIV-XVIII) Josep Serrano Daura

"Perquè administren sos officis ab la prefectió convé al bé públich". Experiències fiscalitzadores al Consell de Cent i a la Diputació del General. Una visió comparada. Ricard Torra i Prat

Representación institucional y negociación ritual en la Barcelona de los Austrias: las exequias de Felipe II. Alfredo Chamorro Esteban

L'augment del Consell de Cent: els homes que van esperonar la revolució del 1640. Núria Florensa i Soler

Nació, pàtria, província i terra. El vocabulari polític en el Dietari del Consell Barceloní durant la guerra de la Successió. Cristian Palomo Reina