Cursos

Anteriors:

 1. Curs-taller Després de 1714: avançar, reivindicar, recordar (11 de febrer - 27 de maig de 2014)
 2. Curs-taller El Consell de Cent i Ferran el Catòlic (15 de febrer - 30 de maig de 2012)
 3. L'electrificació de Barcelona, 1881-1935 (23 de febrer - 25 de maig de 2011)
 4. La indústria de les indianes a Barcelona 1730 -1850 (19 d'octubre 2010 - 15 de febrer de 2011)
 5. Reconsiderant Cerdà: teoria i pràctica en la modernització de Barcelona (18 de febrer - 10 de juny 2009)
 6. Barcelona i el romànic. Art i ciutat dels segles XI-XIII (15 d'octubre de 2008 - 4 de febrer de 2009)
 7. La construcció fotogràfica de Barcelona, dirigit per Joan Roca i Jorge Ribalta (5 de març -18 de juny de 2007)
 8. Barcelona , 1931-1934, l'intent d'assolir una normalitat republicana, dirigit per Joan Roca i Soledad Bengoechea (18 d'octubre de 2006 - 31 de gener de 2007)
 9. L'exaltació del llibre al Vuitcents. Art, indústria i consum a Barcelona, dirigit per Pilar Vélez (18 d'octubre de 2005 - 14 de febrer de 2006)
 10. La gran novel·la sobre Barcelona. De Narcís Oller fins avui, dirigit per Margarida Casacuberta i Marina Gustà (gener-maig 2005)
 11. Els jueus a la Barcelona medieval, dirigit per Jordi Casanovas (octubre-desembre 2004)
 12. Patrimoni industrial i reinvenció de l'espai urbà al segle XXI, dirigit per Joan Roca (març-juny 2004)
 13. El món del crèdit a la Barcelona baixmedieval, dirigit per Manuel Sánchez (octubre 2003 - febrer 2004)
 14. La immigració a la Barcelona del segle XX, dirigit per Joan Roca (febrer-juny 2003)
 15. La Barcelona ideal i la Barcelona real en la cultura literària de l'edat moderna, dirigit per Eulàlia Duran (octubre 2002 - febrer 2003)
 16. Política urbanística i transformació de la ciutat, 1953-2004, dirigit per Joan Roca (març-juny 2002)
 17. Gòtic i neogòtic a la ciutat de Barcelona, dirigit per Albert Cubeles (octubre 2001 - febrer 2002)
 18. Barcelona i el segle XX, dirigit per Ramon Grau (febrer-maig 2001)
 19. Societat, política i cultura a Catalunya (1830-1880), dirigit per Josep M. Fradera (octubre 2000 - febrer 2001)
 20. Barcelona i el segle XX, dirigit per Ramon Grau (març-maig 2000)
 21. El govern municipal de Barcelona, 1249-1714: història, historiografia i fonts, codirigit per Ramon Grau i Sebastià Riera (octubre 1998 - maig 1999)
 22. Historiografia sobre el Consell de Cent II: El segle XX, coordinada per Ramon Grau (21 març - 30 maig 1996)
 23. Historiografia sobre el Consell de Cent I: La tradició fins 1900, coordinada per Ramon Grau (11 gener - 14 març 1996)
 24. Fonts municipals per a l'estudi de l'urbanisme barceloní a l'època contemporània, 1830-1995, dirigit per Xavier Tarraubella (24 gener - 27 març 1996)
 25. Historiografia de Barcelona II: de mitjan segle XIX a l'actualitat, impartit per Ramon Grau (16 febrer - 26 abril 1995)
 26. Historiografia de Barcelona I: dels orígens a mitjan segle XIX, impartit per Ramon Grau (17 novembre 1994 - 09 febrer 1995)