Informació i horaris

Adreça:

C/ Santa Llúcia, 1  -  08002 Barcelona

Telèfon: +34 932 562 255

emailarxiuhistoric@bcn.cat

 

Horaris:

Sala de consulta general

Destinada a la consulta dels fons medieval i modern, bibliogràfic i de diaris i revistes.

De dilluns a divendres, de 9.00 a 20.45 hores

Horari d'estiu

De dilluns a divendres de l'1 d'agost al 30 de setembre de 10.00 a 19.00 hores. De 14.00 a 16.00 hores no se serviran documents

Durant aquest període es podrà limitar la realització immediata de comandes de reproducció i el nombre de documents a servir per persona i dia. També poden ser més llargs del que és habitual els temps d'espera en el servei de documentació demanada per consultar.

Normes d'accés, consulta i reproduccions de documents

Sala de consulta de gràfics

Destinada a la consulta dels fons cartogràfics i iconogràfics.

Dimarts, dimecres i dijous de 9.00 a 13.30 hores

Horari d'estiu

De l'1 d'agost al 30 de setembre dimarts, dimecres i dijous de 10.00 a 13.30hores

Sala de consulta de fons orals

Destinada a la consulta dels documents sonors que formen part dels fons relacionats amb la història oral.

De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores (amb cita prèvia)

Horari d'estiu

De l'1 d'agost al 30 de setembre de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00hores (amb cita prèvia)

Sala d'exposicions

Organitzem exposicions periòdiques al vestíbul de la Casa de l’Ardiaca per donar a conèixer el ric i variat fons documental, bibliogràfic i hemerogràfic que conservem, així com aspectes diversos de la història de Barcelona.

De dilluns a divendres no festius, de 9.00 a 20.45 hores

Dissabtes de 10.00 a 20.00 hores

Horari d'estiu

De dilluns a divendres de l'1 d'agost al 30 de setembre de 10.00 a 19.00 hores.

Dissabtes de 10.00 a 20.00 hores

ELS FESTIUS L'ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT ROMANDRÀ TANCAT