Jornada Butifarra! Més que un TBO dels barris (1975-1987)