Nosaltres

Som una institució arxivística i cultural centenària dedicada a la preservació del patrimoni documental de la ciutat i a l’impuls de la recerca i la divulgació històrica.

Som molt més que un arxiu per la varietat i globalitat de materials: manuscrits, impresos, mapes, plànols, dibuixos, gravats, cartells, goigs, programes d’activitats culturals, naips, publicitat, testimonis orals, llibres, diaris, revistes...

La riquesa i diversitat dels fons documentals, bibliogràfics i hemerogràfics aplegats ens han convertit en un centre patrimonial, d’investigació i de recerca històrica de referència, no només a Barcelona sinó en el conjunt del país, amb una projecció internacional per l’interès dels fons conservats.

Ens trobaràs a la Casa de l’Ardiaca, un edifici emblemàtic situat al cor de Barcelona.

Què és l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona?

Ens encarreguem de la custòdia, tractament i difusió de la documentació generada o rebuda per l'administració de la ciutat des de la creació del règim municipal barceloní a mitjan segle XIII fins la revolució liberal de mitjan segle XIX.

A l'entorn d'aquest riquíssim nucli inicial, s'hi han anat incorporant altres materials arxivístics, bibliogràfics i hemerogràfics considerats d'interès per al coneixement de la història de la ciutat.

Estructurem els nostres fons i col·leccions en tres seccions:

Per garantir la protecció, la preservació i la conservació de la documentació, comptem amb dos serveis tècnics específics:

  • El Servei de Conservació i Restauració: responsable de mantenir la documentació en les condicions de conservació òptimes.
  • El Servei de Reprografia i Noves Tecnologies: responsable d'executar les polítiques de reproducció dels documents, amb la finalitat de crear còpies de seguretat i de consulta.

Per fomentar el coneixement del patrimoni documental i de la història de la ciutat, disposem del Seminari d'Història de Barcelona, marc preferent d’organització d’activitats i edició de publicacions.

Memòria 2018 AHCB