Tres publicacions a l'entorn de la història de la cartografia de Barcelona

Tres publicacions a l'entorn de la història de la cartografia de Barcelona

Dins l’apartat Altres publicacions d’aquesta web trobareu tres publicacions que contribueixen al coneixement de la història de la cartografia de Barcelona

Aproximacions a la història de la cartografia recull les ponències presentades a les I Jornades d’història de la cartografia de Barcelona. En aquesta publicació es posa de manifest el canviant procés d’elaboració dels mapes on els resultats varien segons les motivacions –militars, fiscals, urbanístiques, etc.- i que la interrelació d’aquestes visons és la clau d’un progrés històric compartit.

Estudis sobre la cartografia de Barcelona, del segle XVIII al XXI: els mapes d’una ciutat en expansió, recull els treballs de recerca presentats a les II Jornades d’història de la cartografia de Barcelona. Es tracta d’un conjunt d’aproximacions a la cartografia barcelonina que tenen en comú la referència a una expansió urbana  que arrencant del s. XVIII, i amb un primer gran clímax a mitjan s. XIX arran de l’enderroc de les muralles, ha continuat fins els nostres dies sota formes sempre renovades i una complexitat creixent.

Mapes i control del territori a Barcelona. Vuit estudis aplega les ponències  presentades a les III Jornades d’història de la cartografia de Barcelona. En aquest conjunt, miscel·lani, d’aportacions s’hi troba repetidament la condició del mapa com instrument al servei del control del territori. Aquesta voluntat de poder abasta, òbviament, les produccions guiades per la conveniència del exèrcits fins a aquelles patrocinades per les institucions civils amb intenció d’assegurar o ampliar llur àmbit d’actuació, però també la gamma que va dels plànols d’immobles vinculats a conflictes a l’entorn de la propietat fins a les formalitzacions sintètiques de la imatge d’una ciutat que ha volgut projectar cap enfora la seva importància, des del temps medievals fins a l’actualitat.