Preguntes freqüents

L'accés a és lliure i gratuït per a totes les persones de més de 16 anys. Només cal aportar un document identificatiu.

Sí, sempre que sigui autoritzada pel personal tècnic de la sala de consulta i que no existeixin motius legals o de conservació dels documents que ho impedeixin.

D'acord amb les condicions següents, l’usuari:

  • Indicarà al personal què vol reproduir, i emplenarà el formulari de reproduccions per a mitjans propis oficials, on detallarà, entre altres dades, els documents que vol reproduir.
  • No podrà fer-ho per mitjans propis quan l'Arxiu disposi d'una còpia del document en un altre suport a partir del qual es pugui facilitar la reproducció.
  • No utilitzarà flaix ni altres sistemes d'aportació d'il·luminació, escàners o aparells que entrin en contacte amb el document, en la realització de les reproduccions.
  • Manipularà els documents amb cura per evitar-ne el deteriorament, prioritzant la preservació del document per sobre la qualitat de la reproducció.
  • Evitarà qualsevol soroll o causar molèstia a la resta d'usuaris.
  • No utilitzarà trípodes o altres accessoris, mentre l'Arxiu no disposi d'un lloc adequat per fer-ho fora de la sala de consulta.

Sí. L'Arxiu facilita reproduccions dels fons documentals que conserva als usuaris que ho sol·licitin i que hagin abonat les corresponents tarifes establertes en les taxes i els preus públics municipals. També existeix la possibilitat que l'usuari realitzi les seves pròpies reproduccions, segons els criteris de la resposta a la 2a pregunta freqüent.

Està limitada la reproducció indiscriminada i sistemàtica dels fons de reserva, de documents relligats en forma de llibre i de documents solts que pugui suposar problemes de conservació o manipulació (grans formats, suport fràgil).

Així mateix, també pot haver-hi restriccions o limitacions per a les reproduccions de documents determinats en aplicació del que estableixi la normativa vigent sobre propietat intel·lectual.

 

No, però la documentació consultada es podrà reservar a la sala de consulta a petició de l'usuari per un termini màxim de cinc dies hàbils. Cada usuari podrà tenir reservats fins a un màxim de tres documents.

La reserva no es pot sol·licitar en cas de documents de valor o característiques singulars, o de tipologies o formats especials.

No. L'Arxiu posa a l'abast dels usuaris els catàlegs, els inventaris i altres instruments de descripció dels fons que estan disponibles i facilita informació d'utilitat sobre els fons conservats a l'Arxiu i en altres centres, però en cap cas els arxivers duran a terme tasques específiques de recerca, les quals sempre han d'anar a càrrec dels peticionaris o interessats.

Sí. L'Arxiu disposa de xarxa de connexió Wi-Fi amb l'objectiu de facilitar el treball als investigadors i usuaris.

Des de les sales de consulta, i a través de la connexió Wi-Fi, es podran connectar els portàtils als catàlegs en línia de l'Arxiu.

Pots adquirir les publicacions de l'AHCB a:

Sala Ciutat, Ciutat, 2. 08002 Barcelona

La Central del MUHBA, Baixada de la Llibreteria, 7. 08002 Barcelona

Sí. L'Arxiu disposa de documentació que de manera indirecta permet la realització d'estudis genealògics: es pot trobar informació al fons notarial i a les sèries Fogatges i Cadastre Personal (S. XVIII) del fons municipal.

Altres arxius de la ciutat on es pot trobar documentació per a la realització d'estudis genealògics són el Diocesà de Barcelona, on disposen de les partides de baptisme i dels registres matrimonials de totes les esglésies de la província de Barcelona; i l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona on conserven els índexs del registre civil de naixements (1841-1960), matrimonis (1842-1960) i defuncions (1836-1960).

Les consultes d'anys posteriors s'han de dirigir al Registre Civil de Barcelona.

Sí. A l'Àmbit de Fons Orals de l'Arxiu es disposa d'entrevistes a persones que van patir l'exili, represàlies desprès de la guerra o el confinament en camps de treball o de concentració. Cal demanar cita prèvia per consultar aquest fons.

També es poden consultar monografies, publicacions periòdiques, opuscles i cartells que poden ajudar els investigadors.

L'Arxiu no disposa, però, de llistats de presoners.

No. Al Diario de Barcelona es pot trobar el nom dels vaixells però no llistats de passatgers. Si el viatge es va realitzar amb destinació a Amèrica, encara hi ha alguna possibilitat de localització, sobretot si els passatgers van desembarcar a Buenos Aires.

Hi ha arxius importants a Argentina, Cuba i els EUA (Ellis Island) on disposen de documentació amb llistes de passatgers.

Cuba

http://www.cubagenweb.org/e-pass.htm

http://www.cubagenweb.org/ships/e-index.htm

Argentina i altres països sud-americans

http://www.entradadepasajeros.com.ar/

http://cemla.com/buscador/

http://www.migraciones.gov.ar/

http://www.migraciones.gov.ar/accesible/?museo

Ellis Island

http://www.libertyellisfoundation.org/