Publicacions de Fotografia

Editades per l'AHCB, directament o en coedició amb altres entitats.

Amadeu i Audouard, fotografies d'escena. Barcelona: ICUB-AHCB-AF i Edicions Renart, 1998.

Frederic Ballell, fotoperiodista. Barcelona: ICUB-AHCB-AF i Edicions Renart, 2000.

Barcelona inèdita. Barcelona: Viena Edicions i ICUB-AHCB-AF. 2003.

Entre la crònica i l'imaginari. Fotografies de la Segona República. Barcelona: ICUB-AHCB-AF i Imatge i Producció Editorial, 2006.

Montjuïc 1915. Primera mirada. Barcelona: ICUB-AHCB-AF i Imatge i Producció Editorial, 2007.

Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. Barcelona: ICUB-AHCB-AF i Imatge i Producció Editorial, 2008.

 

Pots adquirir les publicacions de l'AHCB a:

Sala Ciutat, Ciutat, 2. 08002 Barcelona