Revista Barcelona Quaderns d’Història

Publicació periòdica especialitzada en història de Barcelona, formada per volums monogràfics que apleguen col·laboracions de diferents especialistes en les activitats desenvolupades en el marc del Seminari d'Història de Barcelona.

S'inicia l'any 1995 reprenent el fil de les publicacions de l'Institut Municipal d'Història i, a partir de l'any 2001 (volum 4), esdevé el vehicle per publicar les actes dels cursos i congressos d'història de Barcelona.

1. L'Institut Municipal d'Història de Barcelona, ahir i avui

2/3. La gènesi de l'autonomia fiscal del municipi

4. El temps del Consell de Cent, I: L' emergència del municipi, segles XIII-XIV

5. El temps del Consell de Cent, II: La persistència institucional, segles XV-XVIII

6. Societat, política i cultura a Catalunya, 1830-1880

7. El segle de l'absolutisme 1714-1808

8. El procés urbà i la identitat gòtica de Barcelona

9. La Barcelona ideal i la Barcelona real en la cultura literària de l'Edat Moderna

10. La ciutat i les revolucions, 1808-1868. I, Les lluites del liberalisme

11. La ciutat i les revolucions, 1808-1868. II, El procés d'industrialització

12. La ciutat i les revolucions, 1808-1868. III, La cultura a l'època romàntica

13. El món del crèdit a la Barcelona medieval

14. Cerdà i els altres. La modernitat a Barcelona, 1854-1874

15. El tombant de 1868-1874

16. Dilemes de la fi de segle, 1874-1901

17. La indústria de les indianes a Barcelona, 1730-1850

18. Presència i lligams territorials de Barcelona. Vint segles de vida urbana

19. L'electrificació de Barcelona, 1881-1935

20. Recurs al passat i modalitats historiogràfiques a Barcelona

21. Barcelona i el mar. Homenatge a Antoni de Capmany, 1742-1813

22. Barcelona i el mar. Activitat portuària i façana litoral, segles XVIII-XXI

23. Ciutat, monarquia i formacions estatals, segles XIII-XVIII

24. Els gremis de Barcelona

 

Pots adquirir les publicacions de l'AHCB a:

Sala Ciutat, Ciutat, 2. 08002 Barcelona