Otras publicaciones

Proveir Barcelona. El municipi i l'alimentació de la ciutat, 1329-1930, a cura de Mercè Renom, 2016, 432 pàg.

Destinació Barcelona. Història del turisme a la ciutat, a cura de Saida Palou, 2016, 279 pàg.

L'humor gràfic a Barcelona. De ‘La Flaca’ (1868) a la transició democràtica (1975-1978), a cura de Santi Barjau, Antoni Guiral i Eloïsa Sendra, 2015 (en preparació).

Estudis sobre la cartografia de Barcelona, del segle XVIII al XXI: els mapes d'una ciutat en expansió, a cura de Ramon Grau i Carme Montaner, 2014, 212 pàg.

Onze de setembre. Història de la commemoració de la Diada a Barcelona, Sebastià Riera, 2013, 176 pàg.

Barcelona, 1714. Els gravats de la Guerra de Successió, Agustí Alcoberro, 2013, 214 pàg.

Urban Narratives. The Literary Construction of Barcelona, a cura de Margarida Casacuberta i Marina Gustà, 2010, 320 pàg.

La Casa Brusi y el Diario de Barcelona, 1775-1957, Miguel Canals Elías-Brusi, 2010, 320 pàg.

Aproximacions a la història de la cartografia de Barcelona, a cura de Carme Montaner i Francesc Nadal, 2010, 189 pàg.

L'exaltació del llibre al Vuitcents. Art, indústria i consum a Barcelona, a cura de Pilar Vélez, 2008, 310 pàg.

Narratives urbanes. La construcció literària de Barcelona, a cura de Margarida Casacuberta i Marina Gustà, 2008, 298 pàg.

Narrativas urbanas. La construcción literaria de Barcelona, a cura de Margarida Casacuberta i Marina Gustà, 2008, 324 pàg.

El ‘Llibre del Consell‘ de la Ciutat de Barcelona. Segle XIV: les eleccions municipals, 2007, 912 pàg.