Revista Barcelona Quaderns d’Història

Publicación periódica especializada en historia de Barcelona, formada por volúmenes monográficos que reúnen colaboraciones de diferentes especialistas en las actividades desarrolladas en el marco del Seminario de Historia de Barcelona.

Se inició en 1995, retomando el hilo de las publicaciones del Instituto Municipal de Historia y, a partir del año 2001 (volumen 4), se convirtió en el vehículo para publicar las actas de los cursos y congresos de historia de Barcelona.

1. L'Institut Municipal d'Història de Barcelona, ahir i avui

2/3. La gènesi de l'autonomia fiscal del municipi

4. El temps del Consell de Cent, I: L' emergència del municipi, segles XIII-XIV

5. El temps del Consell de Cent, II: La persistència institucional, segles XV-XVIII

6. Societat, política i cultura a Catalunya, 1830-1880

7. El segle de l'absolutisme 1714-1808

8. El procés urbà i la identitat gòtica de Barcelona

9. La Barcelona ideal i la Barcelona real en la cultura literària de l'Edat Moderna

10. La ciutat i les revolucions, 1808-1868. I, Les lluites del liberalisme

11. La ciutat i les revolucions, 1808-1868. II, El procés d'industrialització

12. La ciutat i les revolucions, 1808-1868. III, La cultura a l'època romàntica

13. El món del crèdit a la Barcelona medieval

14. Cerdà i els altres. La modernitat a Barcelona, 1854-1874

15. El tombant de 1868-1874

16. Dilemes de la fi de segle, 1874-1901, (Ponéncias) Comunicaciones del X Congreso, 2007

17. La indústria de les indianes a Barcelona, 1730-1850

18. Presència i lligams territorials de Barcelona. Vint segles de vida urbana (Ponéncias), Comunicaciones del X Congreso, 2011

19. L'electrificació de Barcelona, 1881-1935

20. Recurs al passat i modalitats historiogràfiques a Barcelona, (Ponèncias),  Comunicaciones del XII Congreso, 2011

21. Barcelona i el mar. Homenatge a Antoni de Capmany, 1742-1813

22. Barcelona i el mar. Activitat portuària i façana litoral, segles XVIII-XXI

23. Ciutat, monarquia i formacions estatals, segles XIII-XVIII, (Ponéncias), Comunicaciones del XIV Congres, 2015

24. Els gremis de Barcelona

25. Història de la premsa diària de Barcelona

 

Puedes adquirir las publicaciones del AHCB en la siguiente dirección:

Sala Ciutat, Ciutat, 2. 08002 Barcelona

La Central del MUHBA, Baixada de la Llibreteria, 7. 08002 Barcelona