Revista Barcelona Quaderns d’Història

Publicación periódica especializada en historia de Barcelona, formada por volúmenes monográficos que reúnen colaboraciones de diferentes especialistas en las actividades desarrolladas en el marco del Seminario de Historia de Barcelona.

Se inició en 1995, retomando el hilo de las publicaciones del Instituto Municipal de Historia y, a partir del año 2001 (volumen 4), se convirtió en el vehículo para publicar las actas de los cursos y congresos de historia de Barcelona.

1. L'Institut Municipal d'Història de Barcelona, ahir i avui [ca]

2/3. La gènesi de l'autonomia fiscal del municipi [ca]

4. El temps del Consell de Cent, I: L' emergència del municipi, segles XIII-XIV [ca]

5. El temps del Consell de Cent, II: La persistència institucional, segles XV-XVIII [ca]

6. Societat, política i cultura a Catalunya, 1830-1880 [ca]

7. El segle de l'absolutisme 1714-1808 [ca]

8. El procés urbà i la identitat gòtica de Barcelona [ca]

9. La Barcelona ideal i la Barcelona real en la cultura literària de l'Edat Moderna [ca]

10. La ciutat i les revolucions, 1808-1868. I, Les lluites del liberalisme [ca]

11. La ciutat i les revolucions, 1808-1868. II, El procés d'industrialització [ca]

12. La ciutat i les revolucions, 1808-1868. III, La cultura a l'època romàntica [ca]

13. El món del crèdit a la Barcelona medieval [ca]

14. Cerdà i els altres. La modernitat a Barcelona, 1854-1874 [ca]

15. El tombant de 1868-1874 [ca]

16. Dilemes de la fi de segle, 1874-1901 [ca]

17. La indústria de les indianes a Barcelona, 1730-1850 [ca]

18. Presència i lligams territorials de Barcelona. Vint segles de vida urbana [ca]

19. L'electrificació de Barcelona, 1881-1935 [ca]

20. Recurs al passat i modalitats historiogràfiques a Barcelona [ca]

21. Barcelona i el mar. Homenatge a Antoni de Capmany, 1742-1813 [ca]

22. Barcelona i el mar. Activitat portuària i façana litoral, segles XVIII-XXI [ca]

23. Ciutat, monarquia i formacions estatals, segles XIII-XVIII [ca]

24. Els gremis de Barcelona [ca]

Puedes adquirir las publicaciones del AHCB en las siguientes direcciones:

Sala Ciutat, Ciutat, 2. 08002 Barcelona

La Central del MUHBA, Baixada de la Llibreteria, 7. 08002 Barcelona