Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella

L'Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella és l'òrgan especialitzat de l'administració municipal que s'ocupa de gestionar la documentació que generen les dependències del Consell Municipal de Ciutat Vella, de garantir el dret d'accés als fons documentals als ciutadans, de vetllar per la protecció del patrimoni documental i d'afavorir la difusió dels fons documentals i de la història dels seus barris.

Els fons documentals

En la seva majoria, els fons que es custodien són administratius i generats pels òrgans municipals de l'àmbit del districte, o d'altres àrees que hi tinguin relació com a conseqüència de les transferències administratives.

A més, també custodia fons privats, fruit de donacions de persones, institucions i empreses vinculades a l'àmbit territorial del districte i que suposa un esforç per recuperar un llegat de patrimoni documental no oficial.

Hem d'afegir, a més, unes col·leccions gràfiques i fotogràfiques que s'han anat recollint des del moment de la creació de l'arxiu del districte. Completen els fons la biblioteca i hemeroteca auxiliar, amb temàtica i publicacions vinculades al territori.

Un centre d'arxiu al servei dels ciutadans

Avui l'Arxiu s'ha consolidat com un servei que, d'una banda, s'ocupa de la gestió de la documentació administrativa produïda pel Consell Municipal i, de l'altra, dóna accés als documents a tots els ciutadans interessats.

L'any 2010, es van atendre 1900 usuaris i es van consultar més de 1000 documents a la sala de consulta. També es van prestar més de 1700 expedients als tècnics del districte i es van realitzar 4000 reproduccions documentals per tal d'atendre les diferents sol·licituds dels usuaris.

 

Dades de contacte de l'equipament