Arxiu Municipal del Districte de l'Eixample

L'Arxiu Municipal del Districte de l'Eixample és l'òrgan especialitzat de l'administració municipal que gestiona la documentació de les dependències del Consell Municipal de l'Eixample, garanteix el dret d'accés als ciutadans, vetlla per la protecció del patrimoni documental i difon els seus fons i la història dels barris del territori.

L'any 2011 ha inaugurat un nou equipament al carrer de Calàbria, 38, perfectament dissenyat per donar un servei de qualitat al ciutadà i als diferents serveis municipals del districte. Compta amb tots els elements necessaris per facilitar la tasca arxivística i, el més important, la relació i el servei amb els usuaris.

El fons que custodia l'Arxiu és fonamentalment administratiu, format bàsicament per la documentació que genera el Consell Municipal del Districte de l'Eixample en l'exercici de les seves competències. Destaquen, per la seva magnitud i importància, les sèries documentals referides a l'obtenció de permisos municipals per a la realització activitats econòmiques i obres particulars, atesa la importància demogràfica, econòmica i arquitectònica del districte en el conjunt de la ciutat.

 

Dades de contacte de l'equipament

 

01  AMDE
02 AMDE
Enllaços relacionats: