Arxiu Municipal del Districte de les Corts

Les Corts és un districte a l'extrem ponent del Pla de Barcelona agregat a la ciutat l'any 1897. Amb poc més de 80.000 habitants, conserva sense divisions el centre original que forma una gran unitat -les Corts-, acompanyada de dues més -Pedralbes i Sant Ramon-Maternitat.

L'Arxiu Municipal del Districte de les Corts va ser impulsat en els seus inicis per un grup de veïns vinculats al Centre d'Estudis de les Corts que volien garantir la preservació de la memòria històrica de les Corts. Aquesta iniciativa ciutadana reeixí d'ençà de l'any 1983, amb la coincidència per part de l'Ajuntament de la política de descentralització. L'any 1988 va passar a integrar-se al conjunt dels arxius municipals de districte i també a la pròpia estructura organitzativa dels consells municipals amb veu i personalitat pròpia.

Aplega fons històrics i administratius

L'Arxiu té com a principal finalitat recollir, tractar, gestionar, conservar, classificar i fer accessibles els fons documentals del territori en què està encabit. L'Arxiu Municipal del Districte, concebut com arxiu unitari, però amb una doble finalitat -administrativa i històrica-, dóna compliment als procediments administratius que generen una gran quantitat d'informació i documents en el si de les oficines municipals del Consell de Districte, i és el responsable de la recuperació de la memòria històrica del Districte, vetllant per un patrimoni documental, fruït i herència del conjunt de la ciutadania. L'Arxiu és garant de la seva custòdia i salvaguarda, per raons morals, i com a dret jurídic que té tot ciutadà.

L'Arxiu difon coneixement

L'Arxiu, és un element dinamitzador de la cultura del Districte, té una vocació de presència en tot el teixit social al servei del ciutadà.

Les activitats que promou tenen com a objectiu, difondre el coneixement de l'entorn territorial del Districte per tal de fomentar la defensa i enriquiment del seu patrimoni cultural.

 

Dades de contacte de l'equipament