Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris

L'Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris és l'òrgan encarregat de la custòdia i tractament dels fons documentals produïts pel Consell Municipal de Districte. Forma part de la xarxa d'Arxius Municipals de Districte des de la seva creació l'any 1989.

L'Arxiu ha estat sempre ubicat a les dependències de la seu principal del Consell Municipal del Districte, a l'edifici que havia estat l'antic Institut Mental de la Santa Creu. El seu caràcter és eminentment administratiu des de la seva creació, ja que recull i organitza la documentació que produeixen els diferents òrgans municipals.

Un districte de constitució recent

Nou Barris és un districte administratiu de constitució recent, tota vegada que el seu territori formava part del l'antic municipi de Sant Andreu del Palomar, amb un caràcter marcadament agrícola i amb poca població fins les onades migratòries dels anys 50 i 60. És a partir de les primeres eleccions democràtiques i del Projecte de Descentralització i Participació Ciutadana de l'any 1984, amb la nova divisió territorial de Barcelona en 10 districtes, que es fa palesa la necessitat d'un arxiu que gestioni racionalment la documentació administrativa generada.

L'Arxiu ocupa un total de 278 metres quadrats, dels quals 202 estan dedicats a dipòsits de documentació amb una capacitat màxima de 7.000 unitats d'instal·lació, i la resta a sala de consulta, oficines, espais de treball i magatzems.

 

Dades de contacte de l'equipament

 

 

03 AMDNB
Enllaços relacionats: