Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí

L'Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí es va inaugurar l'any 1982, tot i que l'any 1979, es va iniciar la recuperació de l'arxiu administratiu de l'antic ajuntament de Sant Martí de Provençals, que s'havia conservat en el mateix edifici consistorial de Ca la Vila. D'aquesta manera es va fer realitat la voluntat dels veïns de Sant Martí de tenir un arxiu històric, que calia organitzar per posar-lo a l'abast dels investigadors i ciutadans.

Amb l'aprovació del Projecte d'ordenació d'arxius de l'Ajuntament de Barcelona l'any 1988, l'Arxiu va ser reconegut com a servei municipal i com arxiu unitari amb una doble funció: la gestió de l'arxiu administratiu i la gestió de l'arxiu històric del Districte.

Avui, l'arxiu és l'òrgan encarregat de custodiar i gestionar el patrimoni documental del Districte, format pels documents que provenen de les oficines del Consell Municipal del Districte i la documentació històrica de l'antic municipi de Sant Martí de Provençals (1740-1897), a més dels fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats als barris del districte.

 

L'EDIFICI

L'edifici actual, compartit amb la Biblioteca Popular Xavier Benguerel, es va inaugurar el gener de 1995. L'Arxiu ocupa la zona nord d'un edifici de la Vila Olímpica construït originàriament com a espai lúdic per als atletes dels Jocs Olímpics del 92. L'edifici va ser rehabilitat posteriorment, i en un espai de 400 m2 s'organitzen els serveis següents:

Sala de consulta amb 16 punts de lectura, dipòsit documental equipat amb 1.800 metres lineals de prestatgeries compactes amb condicions de temperatura i humitat regulable, sala de recepció de documentació, sala de classificació, oficines.

 

Dades de contacte de l'equipament

 

02 AMDSM
03 AMDSM