Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc

El Districte de Sants-Montjuïc és el més extens de Barcelona (182.000 habitants); amb una superfície de 2.090 hectàrees representa quasi la cinquena part del terme municipal de Barcelona. Agregat definitivament a Barcelona l'any 1897, aquesta heterogeneïtat del territori es tradueix en una gran diversitat social i humana.

L'Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc neix amb la consolidació de la democràcia a començaments dels anys 80 del segle XX, i la confluència de dos processos: la descentralització municipal amb la creació de la xarxa d'arxius de Districte l'any 1988, i la voluntat de recuperació del patrimoni històric dels antics pobles i barris del Pla de Barcelona.

Avui és un servei municipal d'interès general en la seva dualitat administrativa i històrica, que conserva i custòdia el patrimoni documental del Districte, amb especial sensibilitat envers la seva memòria històrica, amb vocació de presència a la comunitat i en tot el seu teixit social al servei del ciutadà.

Els fons documentals que conté en la seva configuració actual procedeixen de l'Arxiu Històric de Sants, de la Unió Excursionista de Catalunya-Sants (cedits a l'Ajuntament de Barcelona l'any 1987), de les Tinències d'Alcaldia, Juntes i Consells Municipals dels antics Districtes II i VII, i dels Consells de l'actual Districte III de Sants-Montjuïc. També cal esmentar la contribució que fan entitats i particulars per enriquir els fons patrimonials i d'institucions.

Més de 20 anys d'història

En els més de 20 anys de vida, l'Arxiu del Districte de Sants-Montjuïc, a través de la xarxa que conforma amb els altres arxius de districte, ha acostat tot tipus de testimonis en forma de document no només al tradicional investigador, sinó a qualsevol persona interessada: es tracta d'una eina d'ús administratiu, per al coneixement del territori on viu, el seu barri, els seus orígens personals...

El dret a la informació com a principi democràtic suposa l'accés lliure dels ciutadans als arxius públics i, sobretot, a la documentació administrativa. L'accés esdevé un dret que atorga una nova dimensió als arxius en convertir-los en un instrument de control democràtic, que permet l'exercici d'aquest dret en el marc de l'aplicació dels principis de publicitat, transparència administrativa i participació ciutadana consagrats en l'ordenament jurídic.

 

Dades de contacte de l’equipament