Arxius Municipals de Districte

La xarxa d'arxius municipals de districte, creada formalment l'any 1988, forma part del sistema arxivístic municipal.

Els seus centres s'ocupen de gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental dels deu districtes de la ciutat de Barcelona.

Els arxius municipals de districte custodien la documentació semi-activa i inactiva produïda per l'administració descentralitzada, o qualsevol òrgan municipal d'àmbit territorial de districte, la derivada de les transferències de competències a favor dels districtes, els fons històrics dels antics municipis del Pla i qualsevol fons privat que es consideri d'interès per a la història dels barris de Barcelona.

A continuació trobareu informació de cada un dels deu arxius municipals de districte: