Consulta presencial

L’Arxiu Municipal de Barcelona dona accés a la consulta presencial dels fons documentals de l’Administració municipal des de la creació del règim municipal barceloní, a mitjans del segle XIII, fins l’actualitat i, també, dels documents de caràcter primari que, per les seves característiques tenen rellevància per a la història de Barcelona. També facilita l’accés a les col·leccions fotogràfiques, sonores, bibliogràfiques, cartogràfiques i iconogràfiques.

L’accés a les sales de consulta és lliure i gratuït en les condicions i horaris establerts per la normativa dels centres d’arxiu i havent sol·licitat cita prèviament, quan s’indiqui. A més de l’accés als documents i a la seva reproducció – segons normativa vigent -, el ciutadà rebrà la informació i l’assessorament per a la obtenció satisfactòria del servei.

Contacta amb els centres d’arxiu.

Consulta presencial