Doni'ns els seus documents

L'Arxiu Municipal de Barcelona, ingressa documents procedents de l'administració municipal i també de l'àmbit privat.

La documentació d'empreses, del món associatiu, educatiu o cultural, dels sectors professionals, de persones amb una destacada vida professional, social, intel·lectual o artística, o bé del món estrictament familiar, és de gran interès per a construir la història de Barcelona i els seus barris.

Com fer la donació

Per fer la proposta de donació podeu adreçar-vos directament a un centre d'arxiu, o bé a la Direcció del Sistema Municipal d'Arxius a través del correu electrònic: arxcap@bcn.cat, indicant les dades de contacte i amb una breu explicació del tipus de documentació que es vol donar.

La Direcció del Sistema Municipal d'Arxius valorarà la importància de la documentació, atenent el seu interès històric, el seu estat de conservació, i la seva naturalesa, i determinarà la possible incorporació de la documentació a l'arxiu.

Un cop s'hagi acceptat la donació es formalitzarà documentalment i es requerirà l'acord de l'òrgan municipal corresponent.