Els amics de l'Arxiu

El programa Amic de l'Arxiu Municipal de Barcelona és l'expressió d'una societat civil compromesa amb la conservació del patrimoni documental de la ciutat. Pot ser amic de l'Arxiu Municipal de Barcelona qualsevol ciutadà o institució interessada a participar activament a promoure la conservació dels documents de l'Arxiu Municipal de Barcelona.

La inscripció i la permanència dels amics és gratuïta.

Com fer-se Amic?

Ompliu el formulari adjunt amb les vostres dades i feu-lo arribar a la Direcció del Sistema Municipal d'Arxius a l'adreça de correu-e: arxcap@bcn.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres.