Història de l'Arxiu

L'Arxiu existeix des de la creació de l'organització municipal, com a conseqüència de la necessitat de deixar constància de les seves actuacions perquè serveixin de testimoni i informació.

Des del segle XIII fins l'actualitat, l'Arxiu Municipal de Barcelona ha recollit la història de la institució municipal i ha estat un observatori privilegiat de la història del nostre municipi.