Materials didàctics

Els materials didàctics en línia s'adrecen especialment al professorat i l'alumnat de secundària, tot i que també són d'interès per al públic en general.

S'han organitzat en diversos dossiers temàtics que permeten aprofundir en temàtiques molt diverses, com l' urbanisme, el transport, la vida quotidiana, etc., i tots tenen en comú que permeten l'accés a un gran nombre de documents originals.

Cada dossier s'acompanya d'una proposta de treball perquè el professorat pugui planificar les accions didàctiques i pedagògiques, i fer propostes concretes de treball al seu alumnat.