Memòries

Memòria 2016

139 pàgines [Català]

Memòria de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2016

Memòria 2015

149 pàgines [Català]

Memòria de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2015

Memoria 2014

145 pàgines [Català]

Memòria de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2014

Memòria 2013

123 pàgines [Català]

Memòria de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2013

Memòria 2012

116 pàgines [Català]

Memòria de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2012

Memòria 2011

117 pàgines [Català]

Memòria de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2011

155 pàgines [Català]

Memòria de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2010

138 pàgines [Català]

Memòria de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2009

126 pàgines [Català]

Memòria de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2008

190 pàgines [Català]

Memòria de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2007

Memoria 2006

221 pàgines [Català]

Memòria de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2006

198 pàgines [Català]

Memòria de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2005

memoria2004

192 pàgines [Català]

Memòria de l'Arxiu Municipal de Barcelona 2004