Patrocini

"Qui perd els orígens perd la identitat"

(Salvador Espriu)

A través de la Campanya Barcelona Fem Memòria ens agradaria que col·laboréssin amb nosaltres a preservar, protegir i difondre el ric patrimoni documental de l'Arxiu Municipal de Barcelona.

La consulta, el pas del temps i les condicions ambientals degraden i malmeten els documents. Per tot això és molt necessari intensificar les mesures de prevenció i restauració, sobretot en aquells documents el suport dels quals és molt feble i que requereixen unes actuacions per garantir la seva perdurabilitat.

A l'Arxiu Municipal conviuen documents molt diversos, uns amb una durada gairebé eterna, d'altres creats amb un suport efímer. Tots són documents únics i insubstituïbles i de gran valor patrimonial. L'Arxiu Municipal els custodia i protegeix però el gran volum documental fa que demanen l'ajut d'aquells que estiguin interessats en la conservació del patrimoni de la Ciutat.

Nivells de col·laboració

  • Aportació voluntària
  • Aportació anual
  • Aportació específica per a la realització d'un projecte concret

Quins avantatges tenen els patrocinadors?

Associació de prestigi. Col·laboració en la conservació i difusió del patrimoni documental més valuós.

Reconeixement públic de la col·laboració. Incorporació de la identitat del patrocinador a través de la pàgina web, en el document restaurat i en altres activitats complementàries i material publicitari i audiovisual.

Actes de prestigi relacions públiques. Signatura protocol·lària del Conveni de patrocini amb representants de l'Ajuntament de Barcelona

Avantatges fiscals. Les contrapartides concretes s'especificaran en el conveni de col·laboració que s'estableixi amb la persona, empresa o institució i d'acord amb el nivell i categoria de la col·laboració.

Per què és una bona idea ser patrocinador?

  • Perquè la imatge del patrocinador s'unirà a la de l'Ajuntament de Barcelona la qual cosa comporta prestigi i publicitat.
  • Perquè equival a obtenir difusió constant adreçada a través dels usuaris que consulten els fons dels nostres centres, tant de forma presencial com en línia.

Com es pot ser patrocinador?

Cal complimentar el formulari adjunt amb les vostres dades, i fer-lo arribar a la Direcció del Sistema Municipal d'Arxius al correu-e: arxcap@bcn.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Fitxers relacionats: