Presentació

Un patrimoni ric i divers

El patrimoni documental de l'Ajuntament de Barcelona és molt ric i divers i en ell hi, conviuen tot tipus de suports: des del pergamí fins els documents digitals. Aquest patrimoni conté més de trenta quilòmetres de documents en paper, més de dos milions de fotografies, i milers de documents gràfics, audiovisuals, electrònics i sonors.

Uns centres i uns professionals que treballen en xarxa

Actualment, una xarxa de centres distribuïts per diferents indrets de la ciutat conforma l'Arxiu Municipal de Barcelona: l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, la xarxa d'arxius municipals de districte, i els arxius centrals de sectors i empreses.

Els arxivers i arxiveres són professionals experts en la gestió i el tractament dels documents d'arxiu. S'ocupen d'organitzar, descriure, custodiar i difondre els documents i facilitar-ne l'accés.

El coneixement al servei dels ciutadans

L'atenció als ciutadans i investigadors és una de les tasques prioritàries dels centres. Cada any són atesos més de 70.000 usuaris presencials i es realitzen centenars de milers de visites a la pàgina web i a altres recursos electrònics en línia.

L'Arxiu Municipal, eina de l'administració

L'Arxiu Municipal de Barcelona és un instrument per a la gestió municipal. S'ocupa de la gestió documental, el tractament arxivístic, la custodia, la confidencialitat o la difusió del patrimoni documental de l'Ajuntament de Barcelona i els seus organismes autònoms i empreses municipals.

També s'ocupa d'establir els criteris de gestió documental de l'Ajuntament de Barcelona i vetlla per a la seva correcta aplicació. Per a tal fi, ha creat el sistema AIDA (Administració Integral de Documents i Arxius) que contribueix a l'eficàcia i eficiència administrativa, a la vegada que assegura la conservació i difusió d'un patrimoni mil·lenari.