Què oferim?

Consulta de la documentació

La consulta és lliure i gratuïta per a tots els majors de 16 anys degudament acreditats. La consulta de documentació està subjecta a la normativa vigent sobre accés als documents i, per aquest motiu, alguns documents són d'accés restringit o reservat.

Aquells documents que tenen un estat de conservació precari i la integritat dels quals corre perill de desaparició amb la consulta, no estan a disposició dels usuaris. Tanmateix, en moltes ocasions es poden consultar a través de còpies.

En alguns centres, l'accés a la sala de consulta es fa a través de cita prèvia, per tant, cal demanar dia i hora a través del correu electrònic del centre.

Assessorament i orientació als usuaris

El personal dels centres d'Arxiu ofereixen una orientació especialitzada sobre els fons conservats i assessoren als usuaris en el procés de recerca i consulta de la documentació del seu interès.

Tanmateix, les tasques d'elaboració de dades i de recerca d'informació de la documentació les han de realitzar els usuaris.

Reproducció de documents

Els centres d'arxiu faciliten als usuaris que ho sol·licitin la reproducció de documents en diferents formats, mitjans i suports, seguint els procediments i aplicant les taxes i els preus aprovats.

Veure la taula de taxes i preus

Préstec de documents

Es col·labora amb altres institucions, amb el préstec temporal de documents per a exposicions. Aquests préstecs estan subjectes a una normativa que garanteix la conservació del patrimoni documental.

Difusió

Els centres organitzen habitualment diverses activitats per mostrar i explicar els fons documentals conservats i divulgar la història de la ciutat.