Fons i col·leccions - Gràcia

FONS MUNICIPALS

L'Arxiu Municipal del Districte de Gràcia custodia el fons de l'antic poble agregat de Gràcia que es va constituir com a municipi independent el 1850 i amb uns límits diferents de l'actual districte. Comprenia el barri de la Salut fins el carrer Provença, Diagonal fins a Casanova i els límits amb Vallcarca i Sant Gervasi.

El fons documental es va cremar l'any 1870 a la Revolta de les Quintes; amb tot es tracta d'un fons ampli ja que en el moment de la seva annexió a Barcelona, el poble de Gràcia tenia uns 34.000 habitants. Les seccions més interessants son la d'urbanisme i obres en la qual es troben les obres de prolongació de l'Eixample i el projecte de clavegueram de Garcia Faria i expedients d'obra privada que demostra l'esclat constructor de final del segle XIX. També és important la documentació relativa a la secció d'ensenyament.

Fons del Consell Municipal del Districte: 1984-1906 7.000 c. Es refereix a la documentació generada per les transferències que gestiona el Districte.

Les principals sèries d'aquest fons i les més consultades son: les llicències d'activitat, les llicències d'obres majors i els projectes urbans.

Fons de la Junta Municipal del Distrito VIII (1898-1983)

Recull la gestió municipal transferida als districtes durant aquest període i dins d'aquest recull, el més important son els padrons dels anys 1900. 1905, 1910, 1915 i 1920.- que té un volum total de 165 Vol

Contemporanis

Ajuntament de Barcelona 1984-2006 7.000 ud

Ajuntament de Gràcia 1870-1897 330 ud

 

FONS INSTITUCIONALS

Jutjat de Pau de Gràcia 1871-1904 32 Vol

 

FONS PRIVATS

Segurament pel sentiment de pertinença i arrelament tan potent a Gràcia així com l'associacionisme existent, el cert és que Gràcia compta amb molts fons documentals privats dipositats a l'arxiu per compra o per cessió. De tots ells el més important és el Fons Josep Buch i Parera del Club Excursionista de Gràcia. Arxiu procedent d'aquesta entitat, que aplega nombrosos documents gràfics, fotografia, d'hemeroteca i biblioteca, així com diversos fons patrimonials i personals, reunits des de 1922.

Personals

Fons Josep Buch Parera (del C.E.G.) 1922-1994 200 caixes

Entitats

Círculo Filatélico y Numismático 1950-1980 7 caixes

Federació Catalana de Lluita 1946-1999 110 caixes

Societat Obrera l'Artesà de Gràcia 1866-1945 6 caixes

CADECA Associació Esportiva i cultural 1953-2003 8 caixes

Club Ciclista de Gràcia 1929-1995 1 caixa

Carrer Gran 1939-1985 13 caixes

 

COL·LECCIONS

L'Arxiu Fotogràfic consta d'unes 10.000 fotografies, provinents de diferents orígens. D'una banda les que provenen del Fons Buch que en general són de molt interès, però també destaquen els àlbums de la festa Major del Fons Ramirez que son una crònica gràfica de les festes majors dels anys 50; també, les provinents dels Serveis Tècnics del districte que mostren una evolució constant del territori i petites donacions que engrandeixen el fons, com les imatges de l'editorial Bruguera

Col·lecció de fotografies 1870-1990 10.000 ud

Programes de Festa Major 1898-2005 65 caixes

Col·lecció de cartells 1850-2010 1820 ud