L'EDIFICI. Gràcia

L'arxiu es troba instal·lat a l'edifici Jaume Fuster obra de l'arquitecte Josep Antoni Llinàs i Carmona. L'obra que es va inaugurar el 13 de novembre del 2005, va obtenir el premi del Foment de les Arts Decoratives. Es tracta d'un edifici molt emblemàtic que dóna personalitat a la plaça Lesseps.

L'arxiu disposa d'uns dipòsits al soterrani per conservar la documentació i uns despatxos, sala de treball i de consulta a la segona planta.

Des de la seva creació, l'any 1990 l'arxiu havia estat al carrer Camèlies fins que la instal·lació va resultar petita i llavors es va veure l'oportunitat de instal·lar-ho a l'edifici Jaume Fuster, junt a la biblioteca del districte.