Serveis - Gràcia

El principal objectiu d'aquest arxiu és el servei d'atenció al públic

L'Arxiu ofereix als ciutadans i usuaris els serveis i activitats següents:

· Consulta dels fons documentals

La consulta és lliure i gratuïta per a tots els majors de 16 anys degudament acreditats. La consulta de documentació està subjecta a la normativa vigent sobre accés als documents i, per aquest motiu, alguns documents són d'accés restringit o reservat.

  • Assessorament i orientació als usuaris

El personal dels centres d'Arxiu ofereixen una orientació especialitzada sobre els fons conservats i assessoren als usuaris en el procés de recerca i consulta de la documentació del seu interès.

  • Reproducció de documents

Els centres d'arxiu faciliten als usuaris que ho sol·licitin reproducció de documents en diferents formats, mitjans i suports, seguint els procediments i aplicant les taxes i els preus públics aprovats.

  • Préstec de documents

Préstec intern de documentació administrativa als treballadors municipals.

  • Activitats de difusió

Es col·labora amb d'altres entitats cíviques i culturals, per tal de desenvolupar tasques de difusió, com ara itineraris, publicacions, etc.