L'Arxiu Municipal de Barcelona

Vídeo explicatiu sobre l'organització, centres d'arxiu, tipus de documents conservats, serveis que s'ofereixen al ciutadà, etc.