Actualitzat el Registre de fons i col·leccions de l'Ajuntament de Barcelona

Actualitzat el Registre de fons i col·leccions de l'Ajuntament de Barcelona

Gestió documental. Podeu consultar al web l'actualització del Registre de fons i col·leccions que es custodien als diversos centres d'arxiu de l'Ajuntament de Barcelona.

Ja està disponible una versió actualitzada del Registre de fons i col·leccions documentals que estan sota custòdia i responsabilitat dels diversos centres d’arxiu de l’Ajuntament de Barcelona.

Es tracta d’un total de 530 fons i col·leccions de procedència i naturalesa diversa estructurats seguint el Quadre d’Organització de Fons de l’Ajuntament, tot atenent a criteris de caràcter jurídic i administratiu. Aquests fons i col·leccions es divideixen en: Fons Municipals, Fons Institucionals, Fons Privats i Col·leccions. Pel que fa als Fons Privats, se subdivideixen en familiars, personals, d’empreses i cooperatives, i d’entitats.

D’aquesta versió actualitzada que ara publiquem destaquen els fons que s’han donat d’alta al llarg del primer semestre del 2018, com per exemple la Col·lecció Memorial de la Rambla, el fons documental de l’empresa Vinçon, el fons fotogràfic del Consorci el Far o el del col·lectiu de fotògrafs Se-grà, entre d’altres.

Actualment es treballa en el tractament arxivístic i de conservació dels nous fons per tal de posar-los a disposició de la ciutadania. Així mateix, recordem que una part dels fons que es custodien als centres d’arxiu poden ser consultats a través del Catàleg en línia.