Els becaris de l'ESAGED a l'Arxiu Municipal de Barcelona

Els becaris de l'ESAGED a l'Arxiu Municipal de Barcelona

Formació. Aquest any ja són 18 els estudiants del Màster d’Arxivística de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya (ESAGED) que han fet pràctiques a l’Arxiu Municipal de Barcelona.

A l'Arxiu Municipal de Barcelona, la col·laboració temporal d'estudiants en pràctiques del Màster d’Arxivística de l’ESAGED permet l'apropament al món laboral per adquirir experiència professional.

Són molts els estudiants que al llarg dels anys han fet pràctiques professionals en algun dels centres de l’Arxiu Municipal de Barcelona gràcies al conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquestes pràctiques són voluntàries pels estudiants i remunerades, i estan directament vinculades als estudis que estan cursant. Actualment cada estudiant pot fer un màxim de 750 hores per curs.

L’alumnat s’integra en els equips de treball dels centres d’arxiu i participa de les tasques més habituals, de forma que s’inicien en el món laboral i coneixen en primera persona les funcions i tasques d’un arxiver-gestor de documents. Les pràctiques permeten adquirir coneixement i experiència professional i aplicar els conceptes teòrics apresos durant les classes. A més a més, són un espai per les relacions interpersonals en un entorn professional.

Des de l’inici de la col·laboració en pràctiques, a cada estudiant se li assigna un tutor que realitzarà el seguiment i li donarà el suport necessari per al seu desenvolupament professional.

Els estudiants de l’ESAGED són professionals que enriqueixen els equips de treball de l’Arxiu Municipal i hi aporten innovació. En definitiva, les pràctiques d’estudiants són una experiència molt positiva per a les dues parts.