Es recuperen 55 anys d'història de l'Escola de Jardineria Rubió i Tudurí

Es recuperen 55 anys d'història de l'Escola de Jardineria Rubió i Tudurí

Tractament de fons. L'Arxiu Central d'Ecologia Urbana ha efectuat el projecte de recuperació del fons de la primera escola de jardineria de tot Catalunya

L’Escola de Jardineria, que sempre s’ha ubicat a la muntanya de Montjuïc, va ser fundada en plena II República, quan l’any 1933 l’arquitecte paisatgista Nicolau Maria Rubió i Tudurí va iniciar els primers passos del centre educatiu amb un clar objectiu: formar els joves en la professió de la jardineria i que es convertissin en tècnics al Servei Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.

El fons de l’Escola es trobava conservat a la Masia Can Cadena i, un cop finalitzat el tractament arxivístic, ha quedat instal·lat en 4,1 ml i posteriorment ha ingressat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona per a la seva consulta. El fruit d’aquest treball permetrà la seva consulta mitjançant diversos instruments arxivístics de descripció (inventari i fitxa descriptiva del fons) i a través de la documentació.

El fons documental, que abraça un arc cronològic entre 1945 i 2000, compta amb documentació de la figura de Rubió i Tudurí, Jean Claude Nicolas Forestier, Joan Pañella Bonastre (director i professor de l’Escola) i José Carrillo de Albornoz Fábregas, com també tracta diversos temes acadèmics, d’investigació científica, seguretat alimentària o documentació d’associacions.

Per últim, i en el marc de la difusió del fons de l’Escola, l’any 2020 està prevista la inauguració d’una exposició temporal per donar a conèixer la història del centre educatiu.