Jornada d'acollida a les noves incorporacions del Sistema Municipal d'Arxius

Jornada d'acollida a les noves incorporacions del Sistema Municipal d'Arxius

Borsa TS Arxivística. Recentment s'han incorporat 10 persones al Sistema Municipal d'Arxius, a les quals se'ls ha fet una jornada d'acollida per presentar-los l'organització i el funcionament dels diferents centres d'arxiu.

Durant la jornada d'acollida al nou personal provinent de la borsa de Tècnics Superiors en Arxivística s'ha explicat el Sistema Municipal d'Arxius i el seu Pla Director, el funcionament del sistema AIDA, el sistema de digitalització i els directors de l'AHCB, de l'AMCB i de l'AFB han realitzat una presentació dels arxius que dirigeixen respectivament.

El dimarts 12 de desembre ha tingut lloc, a la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius, una jornada d’acollida a les 10 persones provinents de la borsa de Tècnics Superiors en Arxivística que s’han incorporat recentment a diferents centres del Sistema Municipal d’Arxius. L’objectiu de la jornada ha consistit a presentar l’organització i el funcionament de l’Arxiu Municipal de Barcelona amb la intenció de donar la benvinguda al nou personal.

La jornada, de 6 hores de durada, ha estat presentada pel director de Serveis Generals de la Gerència de Recursos, el Sr. Agustí Abelaira, juntament amb l’arxiver en cap, el Sr. Joaquim Borràs, el qual també ha fet una explicació sobre el Sistema Municipal d’Arxius i el seu Pla Director. A continuació, els responsables de gestió documental, encapçalats per la cap de servei, la Sra. Gemma Bayó, han introduït el sistema AIDA als assistents, tot indicant els instruments del mètode i posant èmfasi en el projecte d’arxiu electrònic. A més, també han presentat els arxius centrals de sectors i d’organismes autònoms de l’Ajuntament de Barcelona. Pel que fa a la comunicació i la digitalització de documents que es duu a terme a l’Arxiu Municipal, n’ha fet la respectiva explicació el personal del Servei de Coordinació de Centres de la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius, els quals han tractat aspectes com les eines de comunicació tan internes com externes que s’empren per difondre les actuacions de l’Arxiu Municipal a més de com funciona el sistema de digitalització de la documentació que es conserva en els diferents centres d’arxiu. Finalment, els directors de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, el Sr. Xavier Tarraubella, de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, la Sra. Montserrat Beltran, i de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, el Sr. Jordi Serchs, han presentat i explicat el funcionament i els serveis que ofereixen els arxius que dirigeixen respectivament.

Per la seva banda, les persones que s’han incorporat a l’Arxiu Municipal ho han fet al Servei de Gestió Documental i al Servei de Coordinació de Centres de la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius, a la secció d’atenció als usuaris de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, i a la secció de fons documentals de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.