"Música oblidada. Compositors catalans del segle XIX": un dels actes més especials del centenari de l'AHCB

"Música oblidada. Compositors catalans del segle XIX": un dels actes més especials del centenari de l'AHCB

Centenari de l'AHCB. El dia 19 d’octubre l’Arxiu Històric de la Ciutat va fer la presentació d’un disc compacte i un concert amb el títol Música oblidada. Compositors catalans del segle XIX a la Capella de Santa Àgata del Museu d’Història de Barcelona.

Per primera vegada l'AHCB enregistra en un disc compacte 24 composicions provinents dels seus fons documentals.

El dia 19 d’octubre l’Arxiu Històric de la Ciutat va fer la presentació d’un disc compacte i un concert amb el títol Música oblidada. Compositors catalans del segle XIX a la Capella de Santa Àgata del Museu d’Història de Barcelona. Aquest ha estat un dels actes més especials del centenari de l’AHCB per haver-se gravat el primer disc amb partitures provinents dels seus fons històrics i col·leccions. La mezzosoprano Àngels Busquets i el pianista Josep Maria Gironell van ser els artífexs tant de l’enregistrament com del concert. La presentació del disc va anar a càrrec del director de l’AHCB, Xavier Tarraubella; d’Àngels Busquets, en qualitat d’arxivera i intèrpret de les partitures; i dels musicòlegs Xavier Chavarria i Mònica Pagès, que van contextualitzar l’eclosió d’una molt important fornada de compositors catalans a finals del vuit-cents, amb noms de la talla d’Enric Morera o Felip Pradell, però també van destacar que les partitures de l’Arxiu han permès conèixer noms pràcticament esborrats de la història de la música catalana.

Les partitures provenen de la pròpia col·lecció de partitures de l’Arxiu, de diferents fons personals, entre ells el de Jacint Verdaguer, i, per últim, de la publicació Feminal, de l’Hemeroteca, suplement mensual de La Ilustració Catalana, que va publicar a les seves pàgines un número destacat de composicions musicals.

En el concert, que va comptar amb la col·laboració de l’actor Enric Arquimbau, es va interpretar una selecció de les 24 composicions que inclou l’enregistrament, un repertori eminentment cambrístic que ens connecta amb la quotidianitat musical de Barcelona en les darreres dècades del segle XIX i les primeres del XX. En definitiva, va ser un reconeixement a dues generacions de compositors i intèrprets catalans d’activitat prolífica i mestratge reconegut, per tal que no restin en l’oblit.