Per un arxiu més social: el Congrés d'Arxivística 2019

Per un arxiu més social: el Congrés d'Arxivística 2019

Congrés Arxivística. El 9, 10, 11 i 12 de maig han estat marcats a l'agenda de molts arxivers del país, amb un congrés que ha posat de relleu el paper dels arxius al servei de la comunitat.

El 17è Congrés d’Arxivística i Gestió de Documents de Sant Feliu de Guíxols ha vingut marcat per una clara petjada social, amb ponències que han girat entorn a l’arxiu com a eina d’apoderament cívic en el marc d’una democràcia participativa real. Això sí, tenint present i aplicant en tot moment elements TIC com el big data, la intel·ligència artificial o els algoritmes.

Des de l’Arxiu Municipal de Barcelona hi hem participat a través de la veu d’Oleguer Benaiges, responsable d’arxiu i gestió documental de l’Arxiu Central d’Ecologia Urbana i especialista en impulsar l’homogeneïtzació de procediments i serveis, el qual ha presentat l’estudi Quadre d’indicadors per als serveis d’arxiu i gestió documental. Aquesta presentació s’ha emmarcat en la nova línia de publicacions que realitzen en col·laboració l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC-GdD) i l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) per al foment de la recerca en arxivística.

El model presentat per Benaiges ha posat de relleu una nova metodologia per a l’elaboració d’indicadors basats en els objectes i processos d’anàlisi i l’establiment d’elements i variables. De forma complementària, l’estudi presentat proposa també una estructura de funcions i activitats d’un servei d’arxiu i gestió documental i una sèrie de diagrames de processos de les funcions de l’Arxiu.