Primera sessió per a la revisió del Model de Gestió de Documents Electrònics

Primera sessió per a la revisió del Model de Gestió de Documents Electrònics

Gestió documental. Representants de diverses àrees de l'Ajuntament de Barcelona es reuneixen per revisar i millorar l'actual Model de Gestió de Documents Electrònics.

S'ha constituït un grup de treball per millorar el model de gestió actual segons la normativa vigent de Procediment Administratiu Comú i la seva posterior implantació.

El dimecres 31 de gener de 2018 es va realitzar, a la seu de la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius, la primera de les quatre sessions programades per tal de revisar el Model de Gestió de Documents Electrònics. El grup de treball que s’ha format a aquest respecte està constituït per representants de la mateixa Direcció d’Arxius de l’Ajuntament de Barcelona, de la Direcció de l’Àrea de Serveis Jurídics, de la Direcció de Serveis de Secretaria General i de l’Institut Municipal d’Informàtica.

El Model de Gestió de Documents Electrònics compta amb una primera versió aprovada per decret l’any 2016, anterior a la publicació de la Llei de Procediment Administratiu Comú i al treball de conceptualització realitzat per l’Ajuntament per a la seva implantació (projecte IPAC). El grup de treball actual té com a objectiu revisar el model vigent per tal de millorar-lo en els punts que sigui necessari per consolidar una nova versió que pugui ser aprovada en el context de la nova normativa, igualment aplicada en el desenvolupament IPAC.