Representació de l'Arxiu Municipal de Barcelona a la sessió de formació del Comitè d'Ètica de l'Ajuntament de Barcelona

Representació de l'Arxiu Municipal de Barcelona a la sessió de formació del Comitè d'Ètica de l'Ajuntament de Barcelona

Transparència. L'arxiver en cap, Joaquim Borràs, va assistir-hi en condició de membre del Consell Assessor per a la Transparència de l'Ajuntament.

S'ha constituït un Comitè d'Ètica amb membres proposats pels grups polítics municipals amb l'objectiu de vetllar pel funcionament del Codi de Conducta de l'Ajuntament de Barcelona.

El dimarts 6 de març s’ha dut a terme una sessió oberta d’audiència a l’Ajuntament de Barcelona per escollir els membres proposats pels grups municipals per formar part del Comitè d’Ètica del consistori, el qual serà l’encarregat de vetllar pel funcionament del Codi de Conducta municipal, aprovat el mes de juny de 2017.

A la sessió, impulsada per la tinència d’alcaldia de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, hi han assistit, a banda dels representants dels grups municipals, els membres del Consell Assessor per a la Transparència de l’Ajuntament de Barcelona, del qual forma part l’arxiver en cap, el Sr. Joaquim Borràs. El Consell Assessor està constituït per tècnics municipals i membres reconeguts d’entitats ciutadanes i professionals que treballen per debatre, reflexionar i fer un seguiment de les polítiques de transparència de l’Ajuntament.

Per a la composició del Comitè d’Ètica, els grups municipals han proposat prèviament 7 membres, 5 dels quals acabaran formant part del Comitè i 2 restaran com a suplents. Els candidats proposats han estat: Begoña Roman i Norbert Bilbeny, Dolors Feliu, Robert Rubio, Teresa Freixas, Joan Josep Moreso i Antonio Bosch. La formació d’aquest Comitè es portarà a la Comissió de Presidència i després al Consell Plenari per a la seva aprovació definitiva.