Vols treballar com a Tècnic/a d'Arxivística a l'Auditori?

Vols treballar com a Tècnic/a d'Arxivística a l'Auditori?

Oferta laboral. Les instàncies es poden presentar fins al dijous 12 de juliol i es valorarà molt positivament tenir formació i experiència en sistemes de gestió de documents electrònics.

El Consorci de l’Auditori i l’Orquestra ha publicat recentment la convocatòria d’un procés de selecció per cobrir, mitjançant contracte laboral de caràcter temporal, el lloc de treball de Tècnic/a d’Arxivística i Gestió Documental.

Es tracta d’un contracte de relleu d’aproximadament 4 anys i es pretén que el tècnic/a que s’incorpori participi en el desenvolupament dels sistemes de gestió documental, en la implantació de polítiques, instruments i procediments de gestió de documents i arxiu, que dugui a terme el tractament tècnic del fons documental, i que gestioni els espais de custòdia i els processos de transferència de documentació, entre d’altres.

Es valorarà que els aspirants interessats a presentar-se a la convocatòria tinguin una experiència mínima de 2 anys havent desenvolupat activitats relacionades amb l’objecte de la convocatòria, així com tenir formació en l’àmbit de les activitats descrites per a aquest lloc de treball i disposar d’un nivell B2 de llengua anglesa. Així mateix, s’avaluarà molt favorablement la formació i l’experiència en sistemes de gestió de documents electrònics.

El termini per presentar la instància, juntament amb tota la documentació acreditativa d’acord amb els requeriments específics, finalitza el dijous 12 de juliol. Podeu consultar les bases de la convocatòria a través del següent enllaç.