Quadre d’organització de fons

Aquest quadre serveix per identificar i organitzar els fons documentals de naturalesa i procedència diversa que estan sota la custòdia i la responsabilitat dels centres de l’Arxiu Municipal de Barcelona.

El Manual del quadre d'organització de fons estableix, així, els criteris d'identificació, organització i codificació dels fons que custodia en els seus centres d'acord amb criteris de procedència pública o privada.