• Home
  • /Blog
  • /Breakers, fabricat un nou món!

Breakers, fabricat un nou món!

Breakers Taula3
28 d'agost, 2017

En la segona meitat del programa formatiu “Breakers, fabricat un nou món”, hem seguit amb el projecte de la tauleta de llum, pensat, dissenyat i creat per als alumnes de la CEE Sant Joan de la Creu. Per a fer-ho, es varen tenir en compte multitud d’aspectes, com les necessitats dels alumnes i també que fos adequat per a diferents edats i graus de mobilitat.
Es va passar per totes les fases del procés de creació. En primer lloc, es va fer una pluja d’idees, es va fer un dibuix i després una maqueta amb cartó. A continuació, es va seguir amb el disseny digital amb el programa Rhinoceros i finalment es van materialitzar les peces per al seu posterior muntatge. Per aquest procés, es va utilitzar la talladora làser, la impressora 3D i conceptes d’electrònica, que s’havien adquirit amb anterioritat, per a introduir les llums a la tauleta.
Tot aquest procés ha implicat un aprenentatge d’habilitats tècniques però també el desenvolupament de competències com el treball en equip i un augment de motivació. Aquest últim potenciat per l’objectiu d’aquest prototip, que vol ser una eina d’aprenentatge d’habilitats motores i sensorials per a nois i noies amb necessitats especials. Al parlar amb alguns participants del grup, fan referència a les grans aplicacions socials de l’ús de la fabricació digital i mostren especial interès a treballar per a la millora de col·lectius vulnerables.
D’altra banda, per part dels educadors/es, fan èmfasis en l’oportunitat que ha suposat per aquest grup poder participar del programa “Breakers“, pel fet de formar part d’un grup que amb el pas dels dies s’ha anat cohesionant i enriquint col·lectivament. El programa ofereix un nou món de possibilitats creatives i laborals. Afegeixen la importància de participar en un projecte d’inici a fi, passant per totes les fases i coneixements que aquest ha significat.
Aquest programa ha deixat petjada, i ho sabem perquè tant els/les participants com l’equip d’educadors/es no volen deixar-ho aquí, es plantegen reptes de futur. La línia general de les idees que han anat sorgint, tenen a veure amb la implicació en futures promocions del programa “Breakers“, participant en una sessió o fent un voluntariat com a ajudant d’una altra edició de “Breakers“. També han proposat la creació d’un grup de treball que tingui com a objecte millorar el barri i l’entorn social de l’AFCM utilitzant la tecnologia com a eina principal. Paral·lelament, també hi ha una mostra d’interès per continuar amb l’aprenentatge tècnic, realitzant tallers específics de creació i disseny.

 

        Breakers 6            Brakers taula Breakers taula2
Breakers taula5 Breakers Taula4       Breakers Taula3

Entrades recents

*