• Home
  • /Blog
  • /Plans d’Ocupació AFCM: La Pergolina

Plans d’Ocupació AFCM: La Pergolina

La pergolina 3
28 de juny, 2017

A l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana es porta la coordinació de 2 plans d’ocupació que fan intervencions de millora en la zona, un d’eco-paletes i un altre de eco-jardiners. Els plans d’ocupació tenen com a objectiu la inserció laboral de persones aturades de llarga duració, oferint el Programa de Treball i Formació, els plans d’ocupació són una oportunitat de reinserció al món laboral. Els plans d’ocupació estan emmarcats en el Servei d’Ocupació de Catalunya, Barcelona Activa i l’Ajuntament de Barcelona.
El projecte de construcció de la Pergolina, sorgeix de la necessitat de l’Escola Bressol Muntanya de tenir una zona amb ombra al pati. Aquesta escola de titularitat pública està ubicada a la zona nord de Nou Barris i forma part del projecte d’Escoles + Sostenibles.
A partir d’aquesta necessitat, al febrer del 2017, neix el projecte de col·laboració entre els Plans d’ocupació de l’Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana, l’Escola Bressol Muntanya i l’ Escola Elisenda de Montcada amb la qual comparteix l’edifici i que ha aportat part del material.

La direcció de l’escola fa una petició a l’arquitecte i responsable dels plans d’Ocupació l’Àngel Bardia qui va idear i dissenyar “La Pergolina”. D’altra banda, són els eco-paletes, treballadors del Pla d’Ocupació sota la direcció del l’arquitecte, els responsables de dur a terme el projecte. La Pergolina es va dissenyar tenint en compte les característiques dels usuaris/es a qui va dirigida, és a dir als alumnes de l’escola infantil. S’han buscat materials orgànics, ecològics, de baix cost, i divertits, com és la tela arpillera de colors que li dóna un aire alegre. El projecte ha finalitzat amb èxit el juny del 2017 gràcies a l’esforç de totes persones implicades en la construcció de la pergolina.
Altres projectes realitzats pels eco-Paletes en el marc d’aquesta edició del pla d’ocupació, han estat la urbanització exterior del Casal d’Avis de Vallbona i l’accés a l’amfiteatre de l’Escola Mestre Morera. Felicitem a tots els treballadors que han fet una bona feina en tots aquests indrets contribuint al benestar de la zona.

 

   la pergolina 4   La pergolina 2

Entrades recents

*