El programa pedagògic dels Ateneus de Fabricació és una proposta del Consorci d’Educació de Barcelona que té com a objectiu crear els vincles i l’encaix de la fabricació digital amb el sistema educatiu.

Ofereix als centres educatius de la ciutat l’organització de visites, tallers i acompanyament en projectes de centre per a introduir-se en el món de la fabricació digital. Així mateix també ofereix formació per al professorat de les diferents etapes educatives reconeguda pel Departament d’Ensenyament

Les activitats proposades fomenten la reflexió, la creativitat, l’experimentació i l’aprenentatge conjunt mitjançant projectes interdisciplinaris que ofereixin a l’alumnat l’oportunitat de caminar de la idea a l’objecte aplicant continguts curriculars de les diferents ...

programa pedagogic

El programa de famílies pretén tancar el cercle educatiu a la llar dels nois i les noies. L’objectiu és que la tecnologia i les noves formes d’organització s’aprenguin en família per poder acompanyar l’infant en el seu desenvolupament experiencial

Els Ateneus ofereixen activitats en dissabtes, al llarg del curs escolar per a tota la família, pares, filles, avis, tietes... per reforçar el vincle entre els membres de la família realitzant activitats de descoberta conjunta on tothom hi participa i aprèn de manera informal, creativa i divertida.
També obren una nova línia de casals d’estiu, on aprendre jugant, amb tècniques com: la tinta conductiva per a fer circuïts electrònics, el tall i la gravació làser, l’emmotllament amb fresadora de precisió, l’escanejat i ...

programa families