Programa pedagògic

programa pedagogic

El programa pedagògic dels Ateneus de Fabricació és una proposta del Consorci d’Educació de Barcelona que té com a objectiu crear els vincles i l’encaix de la fabricació digital amb el sistema educatiu.

Ofereix als centres educatius de la ciutat l’organització de visites, tallers i acompanyament en projectes de centre per a introduir-se en el món de la fabricació digital. Així mateix també ofereix formació per al professorat de les diferents etapes educatives reconeguda pel Departament d’Ensenyament

Les activitats proposades fomenten la reflexió, la creativitat, l’experimentació i l’aprenentatge conjunt mitjançant projectes interdisciplinaris que ofereixin a l’alumnat l’oportunitat de caminar de la idea a l’objecte aplicant continguts curriculars de les diferents àrees i competències personals i d’aprenentatge que promoguin l’èxit escolar, la competència tecnològica i l’orientació.

A qui va adreçat el Programa Pedagògic dels Ateneus de Fabricació?

  • Alumnat, professorat i centres educatius (primària, secundària i formació professional i escoles d’art i disseny)
  • Alumnat i professorat de les Facultats de Pedagogia i Ciències de l’Educació
  • Altres professionals de l’educació (inspecció, serveis educatius, tècnics d’educació…)
  • Comunitat educativa

Activitats

Els reptes

  • Aconseguir entendre i utilitzar la fabricació digital com un recurs d’aprenentatge d’alta intensitat
  • Avançar en la definició i assoliment de la competència tecnòlògica: del 2D al 3D
  • Ensenyar i aprendre sobre disseny
  • Conèixer i entendre els canvis socials que implica un món amb fabricació digital

 

Twitter