REPTE AL BARRI

Als Ateneus de Fabricació vivim a peu de carrer, sempre atents a les necessitats de l’entorn i fomentant un vincle estret entre els veïns, les entitats i el comerç local i de proximitat, alhora que connectats amb la resta del món. L’objectiu de cada Ateneu de Fabricació és facilitar que, com a ciutadans, puguem treballar per fer realitat idees que transformin la ciutat, i per això tots els projectes que s’hi duen a terme tenen sempre un component de retorn social.

Ningú millor que els veïns que vivim o treballem en un barri sabem quines són les necessitats del nostre entorn i intuïm possibles solucions per millorar-hi les condicions de vida. Per això, als Ateneus de Fabricació defensem que hi hagi espais públics on puguis treballar amb altres ciutadans aquestes solucions, et puguis capacitar en l’ús de màquines, programaris i tecnologies diverses per a que puguis ser tu mateix qui, fent equip amb altres persones innovadores com tu i amb la premissa del reaprofitament dels recursos ja existents, puguis contribuir a donar resposta als reptes de la societat.

pas1
INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA | COCREACIÓ | SUMA DE TALENTS | APRENENTATGE

Als Ateneus de Fabricació estem convençuts de la necessitat que tots puguem aportar les nostres capacitats i coneixements en la cerca comunitària de solucions. La participació col·lectiva en l’elaboració de projectes és una eina en si mateixa i dóna sentit als projectes més enllà que també contribueix a l’obtenció dels resultats esperats.

Es tracta de cocrear. Que tots sumem els nostres talents i esforços, i cooperem plegats al servei del bé comú. Creiem en el treball en xarxes obertes amb els diferents agents socials i promovem la innovació oberta i la cooperació amb empreses, institucions i persones per aprofitar al màxim els coneixements i capacitats de cadascú.

pas2
SOLUCIONS COMUNES | RETORN SOCIAL | MILLORA DE L’ENTORN DE LA CIUTAT

Els projectes que es duen a terme als Ateneus de Fabricació van més enllà de la simple elaboració de prototips innovadors. La tecnologia és una eina al servei d’objectius de millora de la qualitat de vida en qualsevol àmbit de convivència a la ciutat. Per això creiem que des del mateix moment en què pensis i executis un projecte, aquest ha d’anar acompanyat d’un retorn social i una contribució a la millora de l’entorn. En aquesta línia, requerirem una o més contraprestacions a canvi d’utilitzar els recursos públics d’un Ateneu de Fabricació.

Des dels Ateneus de Fabricació promovem nous models productius i d’organització basats en els preceptes de l’economia col·laborativa, el reaprofitament de recursos i la sostenibilitat dels processos. Una vegada assoleixis els objectius del projecte que impulses, el procés no serà complet fins que no comparteixis i comuniquis el nou coneixement que hauràs generat amb tota la ciutadania i així tot el col·lectiu en pugui aprendre i treure’n profit. Aquest és un dels majors retorns que pots plantejar a la teva societat. Explicar tot allò que has après.

pas3