Reg automàtic DIY

Desenvolupament d'un sistema de reg automàtic en funció de la humitat de la terra