L’economia col·laborativa i les contraprestacions

Què és l’economia col.laborativa?

El model d’economia col·laborativa, es basa més en l’ús que en la propietat, perquè compartir és un model de negoci, un model de ciutat i/o un modus vivendi.

El com desenvolupem l’economia coŀlaborativa als Ateneus de Fabricació és de diverses maneres, però la primera i radical és que, per l’ús dels ateneus (espais, màquines i persones), i en base a la llibertat de coneixement de la ciutadania, s’ha articulat un sistema de contraprestacions, que genera, multiplica, i hibrida persones i projectes.

Rachel Bostman diu que l’economia coŀlaborativa es resumeix en l’axioma de “allò que és meu és teu, a canvi d’una petita contraprestació, i és interessant llegir la definició que fa el diccionari perquè implica una relació igualitària:

  1. [DR] Per a cada part contractant, prestació amb què l’altra part correspon a la seva.

La contraprestació és el retorn que fan a l’Ateneu de Fabricació, a les persones o a la ciutat, aquelles persones usuàries a qui se’ls ha donat suport a un projecte. Suposa un creixement exponencial dels recursos de l’Ateneu i és generadora d’activitats proposades per les mateixes persones

Com es concreta la contraprestació als Ateneus de Fabricació?

La contraprestació, pot ser, per exemple, un compromís de suportar el projecte d’algú altre, o pot ser una formació per a les persones usuàries de l’ateneu, o una activitat oberta al territori/públic, o recursos per a l’ateneu o pels projectes que s’hi desenvolupen, o investigació de materials, etc. Tanmateix, la contraprestació sempre suposa la documentació i comunicació del projecte i ha de revertir en les persones usuàries.

La contraprestació, ha de ser tan vestit a mida com el projecte que proposa la persona usuària. I, com que estem parlant d’innovació social poden ser moltes i molt diferents les propostes de contraprestació que es puguin fer.