Impressió

Clima industrial a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

La millora de la conjuntura industrial s’ha generalitzat i consolidat tant a Catalunya com a la resta d’Espanya. Una tendència molt lligada a la que s’observa al conjunt de la UE. 

A l’àmbit metropolità, els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial plasmen una evolució més positiva pel que fa a les perspectives a curt termini que no pas en els resultats ja registrats. Implícitament, dibuixen una tendència expansiva congruent amb els resultats provisionals de l’enquesta corresponent a Catalunya i Espanya. Una millora relativament consistent atès que es comença a fer extensible a la inversió empresarial i a l’ocupació.
 

Dades i anàlisi