Impressió

Conjuntura industrial

El creixement de l’activitat industrial metropolitana s’estabilitza alhora que les exportacions de béns manufacturats continuen a l’alça malgrat la feblesa del creixement de la zona euro.

Les darreres dades disponibles, especialment les referides a les importacions, semblen confirmar que la demanda interna està prenent el relleu a l’externa pel que fa a dinamitzar la producció industrial autòctona. Això permet que el sector manufacturer català continuï mantenint un ritme de creixement moderat i relativament estable. El tomb que ha registrat el mercat laboral del sector es va consolidant, tot i que això no implica que es doni per acabat el procés d’ajustament de la capacitat productiva. Es manté la tendència a la baixa dels preus de sortida de fàbrica. Un reflex de l’evolució dels costos de producció –preus del petroli i primeres matèries- i d’un mercat caracteritzat per l’excés d’oferta. Les restriccions d’accés a nou crèdit bancari per part de les empreses s’estan suavitzant amb lentitud i de manera molt selectiva.